Konkurs Graffiti „Ósemka w sprayu” – X edycja

Regulamin

Temat: Sportowa Sidzina

Organizatorzy: Rada Dzielnicy VIII Dębniki oraz

                           Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana

                           Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie

                           Wydział Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego

                           Stowarzyszenie Pogromcy Bazgrołów

                           Straż Miejska Miasta Krakowa

Celem konkursu jest wspieranie sztuki street art jako jednego ze sposobów na poprawę estetyki przestrzeni miejskiej, przełamywanie schematów myślenia o graffiti jako wyłącznie o wandalizmie, a nie o sztuce, a także odkrycie i promocja uzdolnionych osób.

 

 

 • OPIS SZCZEGÓŁOWY TEMATYKI:  

 

Mural powinien przedstawiać rodzinę, młodzież, dzieci uprawiających popularne dyscypliny sportowe na tle przyrody, można nawiązać również do istniejącego w Sidzinie Centrum Sportu i Kultury. Możliwa jest również dowolna interpretacja tematu.

 1. Konkurs adresowany jest do osób, które ukończyły 18 rok życia, dla których pasją jest sztuka ulicy, posiadających zdolności plastyczne i manualne, umożliwiające wykonanie muralu.
 2. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową będzie dostępny na stronie internetowej Rady Dzielnicy VIII: www.dzielnica8.krakow.pl oraz współorganizatorów Konkursu.

 

 1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i nadesłanie karty zgłoszeniowej wraz z projektem planowanego muralu
  z wyszczególnieniem rozmiarów i kolorów, jakie zostaną użyte. Wymagane jest nadesłanie wizualizacji zaprojektowanej pracy na powierzchni budynku z uwzględnieniem wszystkich ścian budynku.
 3. Projekt muralu powinien być przesłany w formie pliku JPG o rozdzielczości min. 300 DPI.
 4. Zdjęcie powierzchni wraz z realnymi wymiarami znajduje się w załączniku nr 1. Jest to stacja transformatorowa znajdująca się w krakowskiej Sidzinie przy ul. Wrony. Projekt powinien obejmować wszystkie cztery ściany obiektu.
 5. Prace powinny nawiązywać do tematyki konkursu. Każdy projekt wymaga wypełnienia odrębnej karty zgłoszeniowej - załącznik nr 2. Należy również wypełnić dołączoną deklarację.
 6. Zgłoszenie udziału w konkursie na karcie zgłoszeniowej wraz z projektami należy przesłać pocztą na adres Rady Dzielnicy VIII Dębniki: ul. Praska 52, 30-322 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 13 września 2021 r. 
 7. Każdy uczestnik konkursu (grupa uczestników) może złożyć maksymalnie dwa projekty.
 8. Organizator zapewnia farby (powierzchnia powinna być pomalowana farbami elewacyjnymi, dopuszcza się też farby sprayowe do graffiti) oraz inne materiały potrzebne do realizacji projektu.
 9. Nadesłanie prac konkursowych (projektu) jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich majątkowych na Organizatora do wykorzystywania nadesłanych prac konkursowych:
 1. Organizator zastrzega sobie prawo publikacji wybranych prac (projektu) w materiałach promocyjnych oraz w wydawnictwach okolicznościowych, materiałach prasowych                i w Internecie. Prawo to Organizator zastrzega sobie na wszystkie przyszłe lata, tak, aby bez dodatkowych zezwoleń mógł prezentować wybrane prace w przyszłych publikacjach. W związku z publikacją nie jest przewidziane jakiekolwiek wynagrodzenie. 
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania projektu na dowolnie wybranym nośniku wybranej technologii zapisu wyłącznie dla potrzeb realizacji zadań statutowych Organizatora; wprowadzania wybranego Projektu do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu; modyfikowania projektu, zmian adaptacji dla potrzeb Organizatora, przy zastrzeżeniu prawa uczestnika konkursu do zaopiniowania; wykonania (malowania) projektu uczestnika przez osoby trzecie w razie wystąpienia takiej konieczności.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody, wydawania, odbioru i rozliczania nagrody przez Organizatora oraz w celach promocji Konkursu.
 1. Uczestnik konkursu ma obowiązek zachowywać się zgodnie z zasadami kultury oraz przepisami bezpieczeństwa ogólnego osób trzecich i swojego.
 2. Biorąc udział konkursie Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia.

 

III. OCENA PRAC I NAGRODY 

 1. Wyboru najlepszego finałowego projektu dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. W skład Komisji konkursowej wchodzą: artysta plastyk, artysta grafficiarz, przedstawiciele akcji społecznej Pogromcy Bazgrołów, przedstawiciele Rady Dzielnicy VIII Dębniki oraz współorganizatorów. Ogłoszenie wyników nastąpi do 20 września 2021 r.
 2. Kryteriami oceny będą:  

- treść zgodna z tematyką Konkursu;

- wartości estetyczne, plastyczne i artystyczne;

- dobór kolorystyki;

- oryginalność i pomysłowość.

 1. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Rady Dzielnicy VIII Dębniki oraz współorganizatorów.
 2. W przypadku niedostatecznej jakości nadesłanych projektów lub niewystarczającej liczby zgłoszeń, Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania głównej nagrody oraz odwołania konkursu bez prawa do jakichkolwiek roszczeń ze strony Uczestników.
 3. Nagrodą główną będzie możliwość zrealizowania projektu na wyznaczonej powierzchni w określonym przez Organizatora terminie finału konkursu oraz podpisania swojej pracy. Wykonawca (lub grupa wykonawców) otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł. 
 4. Wybór nagrodzonego projektu oraz powierzchni jest konsultowany z Głównym Plastykiem Miasta. Realizacja najlepszego projektu będzie miała miejsce  do 30 października 2021 r.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wykonania muralu z uwagi na warunki atmosferyczne lub z innych przyczyn.
 6. Osobą odpowiedzialną za organizację Konkursu z ramienia Rady Dzielnicy VIII jest radna Urszula Twardzik, tel.607 445 488; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Deklaracja uczestnika

 

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony