Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach”

Konsultacje prowadzone są przez Wydział Kształtowania Środowiska we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Konsultacje przeprowadzane będą w dniach: 18 czerwca – 9 lipca 2021 r.

W ramach konsultacji zaplanowano:

  1. Spotkanie dla wszystkich zainteresowanych  w dniu 21 czerwca  2021 roku o godzinie 17.00   w siedzibie Centrum Kultury Podgórza przy ulicy Sokolskiej 13.

Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa, w wydarzeniu będzie mogła wziąć ograniczona ilość osób. Aby wziąć udział w spotkaniu należy przesłać swoje zgłoszenie podając swoje imię i nazwisko na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 21 czerwca do godziny 12.00. Decyduje kolejność zgłoszeń.

  1. Dyżur konsultacyjny telefoniczny  w dniach  21-25  czerwca 2021 roku w godzinach 10.00-12.00 pod numerem telefonu 12 6168884.
  2. Dyżur konsultacyjny stacjonarny w dniach 28-30 czerwca 2021 roku   godz. 16.00-17.00 w siedzibie Wydziału Kształtowania Środowiska os. Zgody 2 pok. 411.
  3. Możliwość wypełnienia formularza konsultacyjnego w czasie trwania konsultacji społecznych. 

Wypełniony i podpisany osobiście formularz należy dostarczyć w dniach 18 czerwca – 9 lipca 2021 roku na :

  • adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ( w formie skanu/zdjęcia)
  • numer faksu 12 616 8891
  • adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, Zgody 2, 31 - 949 Kraków
  • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – Projekt uchwały  w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Łąki na Klinach””.

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony