„Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2021!” - konkurs 

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana zaprasza krakowskie podstawowe szkoły  samorządowe do udziału w konkursie na najlepsze pomysły dotyczące promocji idei  Szkolnego Budżetu Obywatelskiego. Prace konkursowe mają przygotować uczniowie, z  ewentualną pomocą nauczycieli, rodziców bądź innych pracowników szkoły. Do wygrania trzy  wyjazdy do Centrum Wypoczynku JORDANOVA k. Starego Sącza oraz szansa na  zrealizowanie wymarzonych projektów na rzecz zwycięskich szkół. 

Szkolny Budżet Obywatelski 2021 to rozszerzenie puli programów partycypacji społecznej w  Gminie Miejskiej Kraków. Adresatami tego programu są uczniowie samorządowych szkół  podstawowych. 

Organizator dopuszcza różnorodne formy prac konkursowych: graficzne, filmowe, muzyczne,  opisowe, itd. Mogą to być np. projekty materiałów promocyjnych (plakatów, ulotek, banerów,  billboardów, itp.), spoty i filmy reklamowe (np. nakręcone telefonem komórkowym) bądź  scenariusze na nie, pomysły na niekonwencjonalne działania marketingowe (np. memy, virale,  teledyski, itp.), aż po koncepcje kompleksowych strategii promocji idei Szkolnego Budżetu  Obywatelskiego. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane pod względem: innowacyjności i  kreatywności, pracochłonności i złożoności koncepcji oraz walorów estetycznych i artystycznych.  

Trzy pierwsze szkoły z największą liczbą punktów na liście rankingowej (która powstanie po ocenie  prac przez komisję konkursową) otrzymają równorzędne nagrody konkursowe: bezpłatny wyjazd na  „zieloną szkołę" do Centrum Wypoczynku JORDANOVA w Gołkowicach Górnych k. Starego  Sącza dla wybranej, wskazanej przez dyrektora szkoły klasy lub uczniów wraz z nauczycielami.  Opisana wyżej lista rankingowa szkół będzie również podstawą do przyznania szkołom przez  Gminę Miejską Kraków środków w ramach Szkolnego Budżetu Obywatelskiego 2021. 

Konkurs „Promujemy Szkolny Budżet Obywatelski 2021" ma na celu promowanie koncepcji  partycypacji społecznej w krakowskich szkołach podstawowych samorządowych, a także  zachęcanie uczniów i uczennic do współdecydowania oraz aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły  i miasta. 

Termin nadsyłania prac upływa 4 czerwca. 


Regulamin konkursu na:
www.cmjordan.krakow.pl (zakładka Konkursy i Festiwale)

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony