Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Chcąc przybliżyć aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy, pragnę zaprezentować Państwu, „Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy”, które zostało opracowane przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.

Powstałe w ten sposób statystyki, poddane krytycznej analizie, mogą być cennym źródłem wiedzy i w sposób naturalny powinny wspomóc bieżącą i przyszłą politykę jednostek realizujących ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wiedza ta, może również ułatwić odnotowanie i zbadanie aktualnych zjawisk społeczno-gospodarczych, które wpływają bezpośrednio na gospodarkę i przez to związane są z samym rynkiem pracy.

Zebrane obserwacje mogą nie tylko wesprzeć przeciwdziałanie dzisiejszym negatywnym zjawiskom społeczno-gospodarczym ale powinny także wspomóc przewidywanie i wykrywanie nadchodzących na tym polu zagrożeń by przeciwdziałać im szybko i skutecznie na lokalnym polu działań samorządowych.

Chcąc rozwijać nasze „Krakowskie Obserwatorium Rynku Pracy”, gorąco zachęcam Państwa do lektury, analizy i ewentualnych uwag, które pozwolą rozwijać ten projekt.

Pełną dokumentacje można znaleźć tutaj.

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony