Zapraszamy do udziału konsultacjach społecznych związanych z zagospodarowaniem skweru przy ul. Stanisława Rostworowskiego.

Wszelkie informacje na temat konsultacji społecznych będą umieszczone na stronie internetowej: obywatelski.krakow.pl w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym.

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony