Od 4 stycznia 2021 roku przy ul. Wadowickiej 8 W rozpoczyna działalność II Referat Rejestracji Stanu Cywilnego.

Aktywność tego referatu skierowana jest w dużej mierze do mieszkańców Podgórza, ale także do osób tam pracujących i innych obywateli Krakowa, którym w tej lokalizacji będzie łatwiej załatwić swoje sprawy.

Konkretyzując program Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zwiększenia dostępności usług dla mieszkańców, zrealizowano koncepcję siedziby USC, która jest łatwo dostępna, dobrze skomunikowana
i położona w Dzielnicy XIII, blisko innych prawobrzeżnych dzielnic Krakowa.

Tak, jak w dalszym ciągu funkcjonujących lokalach USC przy ul. Lubelskiej 27 i 29 oraz os. Zgody 2, przy ul. Wadowickiej 8 W możliwe jest:

 • zgłoszenie urodzenia dziecka
 • uznanie ojcostwa
 • zgłoszenie zgonu
 • zawarcie związku małżeńskiego - ślub cywilny
 • zaświadczenie do ślubu kościelnego
 • zaświadczenie do ślubu za granicą
 • odpisy aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony)
 • zaświadczenie o stanie cywilnym
 • zmiana imienia (imion) dziecka
 • sprostowanie / uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 • zmiana nazwiska po rozwodzie
 • wpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego
 • uznawanie orzeczeń zagranicznych

Tylko usługa zmiany imienia  lub nazwiska przy ul. Wadowickiej nie będzie realizowana, gdyż w tej sprawie przyjmujemy przy ul. Lubelskiej 27.

Nie bez znaczenia jest, że otwierając się na potrzeby mieszkańców, myślimy też o instytucjach zlokalizowanych na terenie Podgórza (np. Szpital Uniwersytecki, domy pomocy społecznej, zakłady pogrzebowe).

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony