Zapraszamy mieszkańców Krakowa oraz organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w trwających do 29 stycznia 2021 roku konsultacjach społecznych w ramach Krakowskiego Panelu Klimatycznego – pierwszego panelu obywatelskiego w Krakowie.

Konsultacje społeczne dotyczą kwestii organizacyjnych związanych z pracami samego Panelu oraz  mają za zadanie odpowiedzieć na pytanie: Jak Miasto Kraków i mieszkańcy mogą ograniczyć zużycie energii i zwiększyć wykorzystanie energii odnawialnej.

W ramach konsultacji zaplanowano otwarte spotkanie z mieszkańcami realizowane w formie on-line i dyżury telefoniczne eksperta, w dodatku każdy zainteresowany może wypełnić i przesłać jeden z dwóch formularzy konsultacyjnych dotyczących kwestii objętych konsultacjami.

 

Szczegółowe informacje na temat konsultacji są dostępne na stronach internetowych: www.obywatelski.krakow.pl oraz stronie internetowej operatora panelu, jakim jest Instytut Polityk Publicznych https://ipp.expert/projekty/krakowski-panel-klimatyczny-konsultacje-spoleczne/

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony