Doczekaliśmy uruchomienia kolejnej Tarczy Antykryzysowej. W związku z tym chcemy zachęcić wszystkich ludzi, którym los krakowskich firm leży na sercu - do włączenia się w szeroką koalicję na rzecz aktywizacji przedsiębiorców i samozatrudnionych, działających w naszym mieście.

Jedną z nowych i bardzo prostych form pomocy jest bezzwrotna dotacja w wysokości 5000 zł, udzielana w ramach działań Tarczy i oferowana przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Jej pozyskanie pozwala zarówno osobom samozatrudnionym jak i właścicielom mikro oraz małych firm pokryć bieżące koszty funkcjonowania, takie jak np. ZUS, czynsz, media, raty leasingowe czy zakupić sprzęt i dodatkowe wyposażenie niezbędne do pracy w nowo zaistniałych warunkach.

Podstawowym kryterium dla uzyskania pomocy jest prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 30 września 2020 r. oraz w dniu składania wniosku. Należy również zadeklarować spadek przychodu w październiku lub listopadzie 2020 r. względem tego samego miesiąca w roku 2019. Dodatkowo główne PKD musi zawierać się na liście 41 PKD wymienionych w ustawie. Co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców – dotacja jest całkowicie i bez dodatkowych dokumentów umarzana (jedyny warunek – utrzymanie działalności przez 3 miesiące od otrzymania wsparcia), a dodatkowo kwota nie jest uznawana za przychód, co oznacza, iż przedsiębiorcy nie mają obowiązku jej opodatkowania. Tę formę wsparcia przedsiębiorcy mogą również łączyć z pozostałymi narzędziami Tarczy Antykryzysowej.

Niestety, dotacja udzielana jest tylko do końca stycznia 2021 r., a jak wskazują dostępne dane statystyczne, ponad 80% krakowskich podmiotów uprawnionych do pomocy nie złożyło dotąd wymaganego wniosku. Stąd nasz gorący apel i prośba także do Państwa - Polityków i Samorządowców, którzy na co dzień spotykacie się z mieszkańcami Krakowa i prowadzicie komunikację w mediach społecznościowych: aktywizujmy ich razem!


Mamy nadzieję, że Państwa zachęta skutecznie dotrze do przedsiębiorców, a tym samym kwota blisko 40 mln zł zasili krakowskie biznesy. Niestety, po 31 stycznia br. jednorazowa pomoc w wysokości 5 000 zł będzie już niedostępna.

Wnioski aplikacyjne do Grodzkiego Urzędu Pracy można składać jedynie online za pośrednictwem portalu praca.gov.pl , co zdecydowanie przyspiesza ich rozpatrywanie; Urząd uruchomił również specjalną infolinię konsultacyjną; codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:45:00 – 14:45, pod numerami telefonów:

12 68 68 122

12 68 68 123

12 68 68 024

12 68 68 023

dyżurują konsultanci GUP Kraków, wspierający samozatrudnionych oraz właścicieli mikro i małych firm w uzupełnianiu dokumentów.  

Wszystkie informacje o tej formie pomocy można znaleźć na naszej stronie internetowej pod linkiem: http://www.gupkrakow.pl/rusza-nabor-na-wnioski-o-dotacje-5000-zl-z-tarczy-6-0/

Zachęcamy również do udostępniania naszych postów dotyczących dotacji na portalu Facebook. Link do profilu Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie: https://www.facebook.com/grodzki.gup.krakow

Głęboko wierzymy, iż nasze wspólne działanie na rzecz aktywizacji pozostałych podmiotów ma sens, bo jeszcze nigdy walka o przetrwanie osób samozatrudnionych, przedsiębiorców i krakowskich firm nie była tak dramatyczna, jak dziś.

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony