Zachęcamy do zapoznania się z petycją skierowaną do Marszałka Województwa Małopolskiego i dotyczącą budowy nowej drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Skawina.

Drogi wojewódzkiej, a więc mającej znaczenie ponadlokalne. Drogi z której będzie mogła korzystać spora część mieszkańców zachodniej Małopolski, stąd przyłączamy się do prośby autora i publikujemy petycję zachęcając do zapoznania się z nią. Więcej informacji na temat przedmiotu petycji, jak również jej całkowitą treść wraz z uzasadnieniem znajdziecie Państwo w załączonym pliku pdf.

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony