Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących budowy Centrum Muzyki.

Konsultacje społeczne prowadzone są na podstawie uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz w związku z uchwałą nr XLV/1243/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 16 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy na terenie Krakowa Centrum Muzyki.

Przedmiotem konsultacji jest budowa Centrum Muzyki a ich celem jest wysłuchanie głosu krakowian w tej sprawie oraz pozyskanie pomysłów w zakresie oczekiwanych społecznie aktywności w przyszłym Centrum, jak również w zakresie zagospodarowania przestrzeni w bezpośrednim jego otoczeniu.

Konsultacje są prowadzone przez Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Miejskim Centrum Dialogu.

Konsultacje będą trwać w okresie od 2 listopada 2020 r. do 29 stycznia 2021 r.

W ramach konsultacji odbędą się:

1. Spotkanie z mieszkańcami Krakowa w dniu 16 stycznia 2021 r. w godzinach 17.30-20.00 w KARCHER Hala Cracovia Centrum Sportu Niepełnosprawnych, al. Marszałka Ferdinanda Focha 40. Budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwoli na organizację otwartego spotkania, zostanie ono zrealizowane on-line z wykorzystaniem dostępnych aplikacji internetowych.

*Z uwagi na obostrzenia sanitarne, osoby zainteresowane muszą zgłosić chęć uczestniczenia w spotkaniu pod nr tel. 12 61 61 916 lub drogą mailową na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.najpóźniej dzień przed planowaną datą tj. do dnia 15 stycznia 2021 r. do godz. 12.00 (decyduje kolejność zgłoszeń).

2. Dwa dyżury telefoniczne ekspertów pod numerem telefonu 12 616 1922 w dniach: 12 stycznia 2021 r. w godzinach 10.00-12.00 oraz 21 stycznia 2021 r. w godzinach 15.00-17.00.

3. Merytoryczny opis planowanego Centrum Muzyki wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji społecznych dostępne są:

• na stronie internetowej Miejskiego Centrum Dialogu

• na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa

4. Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 29 stycznia 2021 roku w następujący sposób:

• przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

• wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków z dopiskiem „Konsultacje – budowa Centrum Muzyki w Krakowie”.

• przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – budowa Centrum Muzyki w Krakowie”.

 

Pliki do pobrania:

Merytoryczny opis planowanego Centrum Muzyki

Formularz konsultacyjny dla mieszkańców

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony