I N F O R M A C J A

Biuro Rady i Zarządu Dzielnicy VIII w dniach od 13 do 30 października 2020 r. czynne:

14, 30 października od 9:00 do 15:00

19, 26 października od 10:00 do 16:00

22 października od 11:00 do 15:00

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony