Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, w ramach realizacji zadania pn. Miejskie Centrum Dialogu wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej  rozpoczął konsultacje społeczne dotyczące realizacji jednego ze zwycięskich projektów z budżetu obywatelskiego: "Tak dla Parku przy Karmelickiej". Zapraszamy do udziału.

Przedmiotem konsultacji jest wypracowanie wspólnie z mieszkańcami wytycznych do konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie projektu zagospodarowania działki znajdującej się pomiędzy ul. Karmelicką, a ul. Rajską, na której obecnie znajduje się parking.
Informacje dotyczące konsultacji  znajdują się na stronie internetowej: https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/park-przy-ulicy-karmelickej-konsultacje-spoleczne/

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony