Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, w ramach realizacji zadania pn. Miejskie Centrum Dialogu uprzejmie informuje, iż Zarząd Transportu Publicznego rozpoczął, trwające do 1 czerwca konsultacje społeczne dotyczące poszerzenia strefy płatnego parkowania w Krakowie. 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego procesu znajdują się na stronie internetowej: https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/planowane-poszerzenie-strefy-platnego-parkowania-konsultacje-spoleczne/

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony