Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia w ramach realizowanych konsultacji społecznych:

  • dotyczących planowanej przebudowy ul. Starowiślnej na odcinku od ul. Dietla do Mostu Powstańców Śląskich
  • dotyczących budowy drogi łączącej ul. Stella-Sawickiego z planowanym Małopolskim Centrum Nauki
  • dotyczących wypracowania zasad i formuły funkcjonowania Klastra Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22 (budynek A)
  • dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia pilotażowego Programu Ograniczania Emisji Komunikacyjnej

zaprasza do zapznania się z informacjami o przedmiotowych konsultacjach znajdujących się na podanych poniżej stronach internetowych:

https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-dotyczace-przebudowy-ul-starowislnej/

https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/budowa-drogi-do-planowanego-malopolskiego-centrum-nauki-konsultacje-spoleczne/

https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne-w-sprawie-wypracowania-zasad-i-formuly-funkcjonowania-klastra-innowacji-spoleczno-gospodarczych-zablocie-20-22-budynek-a/

https://dialogspoleczny.krakow.pl/konsultacje-spoleczne/programu-ograniczania-emisji-komunikacyjnej-konsultacje-spoleczne/

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony