W ostatnich kilku tygodniach w Chinach, we Włoszech, Korei Południowej oraz innych krajach (aktualna lista krajów dostępna na stronach: www.who.int, www.ecdc.europa.eu, www.gis.gov.pl) wystąpiły zachorowania z objawami: gorączki, kaszlu, duszności i problemów z oddychaniem.

Poniżej przedstawiamy zalecenia służb sanitarnych dotyczące postępowania w przypadku podejrzenia występowania zakażenia koronawirusem.

Jeśli byłeś, w którymś z rejonów objętych epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 w ciągu ostatnich 14 dnii:

 

1. zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

 

a. bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

 

Telefony alarmowe:

 

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:05 należy dzwonić na numery stacjonarne Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 9:

tel. centrala:(12) 644-91-33,

(12) 644-93-72,

(12) 644-99-64,

(12) 684-40-35,

(12) 684-40-99,

lub dyżurne telefony całodobowe (podczas dyżuru aktywny jest wyłącznie jeden z podanych niżej numerów):

(+48) 600-876-214 LUB (+48) 602-263-605

   

b. lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

 

Oddziały zakaźne i obserwacyjno-zakaźne w Krakowie:

 

• Szpital Uniwersytecki w Krakowie – Oddział Chorób Zakaźnych – ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków – tel. całodobowy/ telefon do lekarza dyżurnego oddziału zakaźnego: 12 400 20 00

• Szpital Specjalistyczny in. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie – Oddział Obserwacyjno-Zakaźny – os. Na Skarpie 67, 31-913 Kraków – tel. całodobowy/ telefon do lekarza dyżurnego oddziału zakaźnego: 12 622 93 53

 

2. nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel):

a. jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę;

b. jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

• lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3. miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

 

Wszelkie informacje dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl.


W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

• lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel):

a) jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę;

b) jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

• bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

• lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.


Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się tutaj.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Ministerstwa Zdrowia: www.gov.pl/web/zdrowie

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ZDROWIA URUCHOMIŁ TELEFONICZNĄ INFORMACJĘ PACJENTA POD NR TELEFONU: 800 190 590

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony