Szanowny Panie Przewodniczący

Informuję, iż zgodnie z naszymi ustaleniami odbyłem rozmowę z Panią Dyrektor Wydziału Skarbu, która poinformowała mnie iż działka o numerze 129, obr. 9 Podgórze, znajdująca się przy ul. Ceglarskiej 4 nie będzie sprzedawana, zgodnie z wolą wyrażoną w piśmie Dzielnicy VIII. Pani Dyrektor oświadczyła także iż działka ta zostanie przeznaczona na potrzeby rozbudowy przedszkola. Będę sprawy pilnował.

Pozostając z wyrazami szacunku

Andrzej Hawranek

 

 

Biuro Planowania Przestrzennego zwraca uwagę, że w przypadku organizacji w Radach Dzielnic spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami w celu prezentacji przez Radnych koncepcji lub projektów planów miejscowych udostępnionych przez Biuro Planowania, należy poinformować zainteresowanych, że składanie wniosków lub uwag do projektów planów może odbywać się wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz w sposób i w terminie, wskazanych w Ogłoszeniu prasowym oraz w Obwieszczeniu publicznym Prezydenta Miasta Krakowa, dotyczących przystąpienia do sporządzania projektu planu miejscowego lub wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu.

Czytaj więcej: Sporządzanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Miasta Krakowa

Rada i Zarząd Dzielnicy VIII Dębniki skierowała do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu pismo dotyczące wyjaśnienia dlaczego wśród wybranych 24 ulic, na których możliwa jest budowa chodnika, nie ma ani jednej z terenu Dzielnicy VIII Dębniki, pomimo że stosowny wykaz wskazujący 33 ulice wymagające budowy chodnika z terenu Dzielnicy VIII został przesłany do ZIKiT-u.

Czytaj więcej: Program budowy chodników w Krakowie

W odpowiedzi na pismo Rady Dzielnicy VIII Dębniki dotyczące montażu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kobierzyńskiej i Skośnej, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uprzejmie informuje, że sytuacja na skrzyżowaniu Kobierzyńska – Skośna była wielokrotnie poddawana szczegółowej analizie.

Czytaj więcej: Montaż sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kobierzyńskiej i Skośnej w Krakowie

W odpowiedzi na pismo Rady Dzielnicy VIII Dębniki dotyczące przeniesienia i renowacji zabytkowej kapliczki pw. Matki Bożej znajdującej się w pasie drogowym przy ul. Kobierzyńskiej 120, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uprzejmie informuje, że została podpisana przez tutejszą Jednostkę umowa z firmą projektową dotycząca opracowania inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej kapliczki, projektu budowlanego przeniesienia obiektu oraz programu prac konserwatorskich. Termin realizacji przedmiotowej dokumentacji został określony na 30 listopada 2015 r. Po uzyskaniu dokumentacji zostaną podjęte działania mające na celu uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, w dalszej kolejności nastąpi realizacja dotycząca przeniesienia obiektu oraz przeprowadzenia prac konserwatorskich. 

Facebook

Rada Dzielnicy

RAFAŁ TORBA
Przewodniczący Rady i Zarządu

 

 


BARTOSZ PASZKOWSKI
Zastępca Przewodniczącego Rady i Zarządu

 

 


PIOTR RUSOCKI
Członek Zarządu

 

 


ŁUKASZ BALON
Członek Zarządu

 

 


ARKADIUSZ PUSZKARZ
Członek Zarządu

 

 

 

 

 

Początek strony